X
تبلیغات
معلمان شرکتی آموزش و پرورش - 24 مهر یکشنبه روز سرنوشت روز بازگشت به کار

معلمان شرکتی آموزش و پرورش

معلمان شرکتی زحمتکش بعد از چندین سال تلاش حقشون این بود؟

24 مهر یکشنبه روز سرنوشت روز بازگشت به کار

پس دوستان وهمکاران در نظر داشته باشید که طرح روز یک شنبه روی صحن میاد واز همه نیروهای شر کتی  نهضتی وحق التدریسی برای تصویب طرح ۲۴ مهر روز یکشنبه جلوی مجلس حضور داشته باشن وبه همه دوستان اطلاع دهید با پیامک یا با تماس یا با ..................................................
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم مهر 1390ساعت 12:33  توسط معلمان شرکتی آموزش و پرورش منتظر  |